Firma AB Consulting świadczy usługi konsultingowe dla spółek. Kupujemy spółki będące w trudnej sytuacji finansowej oraz poszukujemy inwestorów zainteresowanych zakupem takich firm. Przygotowujemy dokumentację potrzebną do podpisania umowy kupna-sprzedaży, opiniujemy oraz sprawdzamy umowy, sprawdzamy długi spółek w ZUS i urzędzie skarbowym. Szukamy branżowych inwestorów oraz wszelkich innych źródeł finansowania dla podmiotów gospodarczych. Sprzedajemy spółki nie posiadające długów. Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne z wyznaczeniem likwidatora oraz zapewniamy pomoc prawną.