Kancelaria Adwokacka Małgorzata Wielgus z Lublina jest miejscem, w jakim można liczyć na pomoc między innymi z zakresu prawa cywilnego. Dla swych klientów kancelaria ta prowadzi sprawy egzekucyjne, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, sprawy spadkowe, sporządzanie umów cywilnoprawnych, informacji, opinii i analiz prawnych, czy też określonych pism procesowych.