Dworakowski.pl kancelaria podatkowa

Dworakowski.pl kancelaria podatkowa

Dodano: 13 lat 1 tydzień temu
Kancelaria Podatkowa doradcy podatkowego Jerzego Dworakowskiego oferuje obsługę podatkową w pełnym zakresie. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, zarówno uproszczonej (podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych) jak i księgowością rachunkową (księgi handlowe). Prowadzimy również ewidencje dla celów podatku VAT oraz wszystkie inne ewidencje podatkowe wymagane przez prawo. Obliczamy podatki, sporządzamy niezbędne deklaracje podatkowe i składamy je we właściwych urzędach skarbowych w imieniu klientów. Oprócz księgowości zajmujemy się obsługa kadrową i płacową (w tym między innymi ZUS, wynagrodzenia, podatki od wypłat wynagrodzeń). Udzielamy porad w zakresie księgowości i w sprawach podatkowych oraz sporządzamy pisemne opinie w tych sprawach. Pomagamy w optymalizacji podatków czyli radzimy jak płacić możliwie najniższe podatki nie naruszając prawa podatkowego. Dokonujemy audytu (weryfikacji) prowadzonej księgowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych. Reprezentujemy podatników przed urzędami skarbowymi i innymi organami podatkowymi w trakcie różnego rodzaju postępowań i czynności, w tym między innymi w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, czynności sprawdzających, postępowań prowadzonych przez organy podatkowe. Reprezentujemy podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych (sporządzamy skargi na decyzje dyrektorów izb skarbowych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, stajemy przed sądami w imieniu klientów).
Nazwa firmy Kancelaria Podatkowa Jerzy Dworakowski Doradca Podatkowy
Ulica Zaolziańska 52A
Kod pocztowy 93-535
Miejscowość Łódź
Region Łódzkie
Telefon 42 250 55 72