Od chwili wprowadzenia RODO szkoły muszą zapewnić, że ich zewnętrzni dostawcy, którzy mogą przetwarzać dowolne z ich danych, przestrzegają zasad RODO i muszą mieć prawnie wiążące umowy z każdą firmą przetwarzającą jakiekolwiek dane osobowe. Umowy te muszą określać, jakie dane są przetwarzane, przez kogo są przetwarzane, kto ma do nich dostęp i jak jest chroniony. Nowe przepisy RODO oznaczają większą odpowiedzialność, surowsze kary. Jednocześnie wiele szkół nie ma wdrożonej solidnej polityki ochrony danych osobowych, co naraża ich pracowników na konsekwencje karne.
Nazwa firmy ECRK Lex s.c.
Ulica Al. Jana Pawła II 59/43
Kod pocztowy 15-704
Miejscowość Białystok
Region Podlaskie
NIP 951-244-22-72
Telefon 85 307 09 99
E-Mail biuro@ecrklex.pl