Informacje dla inwestorów dotyczące nabywania udziałów w elektrowniach wiatrowych. Stabilny biznes, wysokie stopy zwrotu, solidne zabezpieczenia i ubezpieczenia wszelkich ryzyk projektowych i biznesowych. Gwarancja odkupu 100% wyprodukowanej energii. Rosnące zapotrzebowanie na energię i wymagania co raz większych udziałów energii zielonej w bilansie energetycznym kraju. Wymagania Unii Europejskie dotyczące produkcji zielonej energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Nazwa firmy Pracownia Finansowa sp. z o.o.
Ulica Walecznych 39
Kod pocztowy 03-916
Miejscowość Warszawa
Region Mazowieckie
NIP 701-040-06-44
Telefon 793 111 271
E-Mail tomasz.w@pracownia-finansowa.pl
Facebook Facebook
YouTube YouTube