Envilab-eko.com pomiary hałasu

Envilab-eko.com pomiary hałasu

Dodano: 6 lat 7 miesięcy temu
Envilab – EKO to certyfikowane laboratorium, w którym zlecicie Państwo badania poziomu dźwięku, natężenia oświetlenia w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Specjalizujemy się w badaniach środowiska pracy zgodnie z aktualnymi normami prawnymi. Obsługujemy klientów z całego kraju. Dostarczamy opracowania akceptowane przez organy inspekcji.