Zajęcia integracji sensorycznej to zajęcia, które powinny być prowadzone z dziećmi doświadczającymi trudności w zakresie odbioru i przetwarzania sensorycznego. Dziecko, które wykazuje symptomy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej może bać się ruchu, lub wręcz przeciwnie wspinać się wysoko, biegać bez opamiętania. Innym symptomem może być nadwrażliwość na dotyk: dziecko nie lubi metek, nie lubi bawić się w masach plastycznych, przeszkadzają mu brudne ręce lub wręcz przeciwnie: nie czuje, że ma brudną buzię, szuka doznań dotykowych. Spotykamy się z dziećmi, które mają duża potrzebę skakania, przeciskania się- czyli zaburzenia propriocepcji. Ponadto mamy zaburzenia słuchu, wzroku, smaku i węchu. Przy każdym symptomie z zakresu integracji sensorycznej, przed rozpoczęciem terapii należy zrobić dziecku diagnozę integracji sensorycznej. Dzięki temu poznamy trudności dziecka, będziemy mogli opracować plan działania i postępowania tak aby jak najbardziej pomóc dziecku.