Kancelaria adw. Dariusza Staniszewskiego świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych - prawo cywilne w tym odszkodowania, skuteczna windykacja długów, prawo rodzinne (rozwody), spadki, prawo karne, prawo pracy, nieruchomości, prawo gospodarcze (analiza umów, kontraktów handlowych), sprawy z zakresu ustawy o usługach turystycznych (spory sądowe z biurami podróży). Kancelaria ma siedzibę w Warszawie, ul. Solec 38 lok. 203 - Powiśle; tel. 22 458 23 40. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności: opiniowanie i sporządzanie umów, porady i opinie prawne, zakładanie spółek, rejestracja w KRS, obsługa prawna spółek, prowadzenie spraw sądowych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów),prawo pracy (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich),prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu),prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód lub separację, podział majątku itp.)prawo mieszkaniowe (np. kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu o wstąpienie w stosunek najmu),prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności),ustawa o usługach turystycznych (np. odszkodowania za zmarnowany urlop, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o usługę turystyczną)prawo karne (obrona w postępowaniu przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych).
Nazwa firmy Adwokat Dariusz Staniszewski Kancelaria Adwokacka
Ulica ul. Solec 38 lok. 203
Kod pocztowy 00-394
Miejscowość Warszawa
Region Mazowieckie
Telefon 605 131 260
E-Mail dariusz.staniszewski@adwokatura.pl