W Barcinie w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się Kancelaria Komornika Sądowego Anny Groblewskiej. Kancelaria zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych, sporządzaniem protokołu stanu faktycznego, doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protokołów i innych pism a oprócz tego nadzorem nad licytacjami, zabezpieczaniem spadku i roszczeń pieniężnych czy też sporządzaniem spisu inwentarza. Komornik działa po wydaniu tytułu wykonawczego przez sąd i złożeniu wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela. Szczegóły dotyczące oferty i dane kontaktowe znaleźć można na stronie.
Ulica Słowackiego 16
Kod pocztowy 88-190
Miejscowość Barcin
NIP 556-222-83-95
Telefon +48 (52) 302 03 07