Nestlé Health Science zajmuje się tworzeniem produktów żywieniowych wspomagających opiekę zdrowotną dla osób chorych. Działania Instytutu poparte są dowodami naukowymi. Wszystkie produkty Nestlé Health Science spełniają wymogi jakościowe, jednak w zależności od kraju mogą one się różnić pod względem składu, receptury, opakowania i marki. Firma Nestlé Health Science rozpoczęła działalność w styczniu 2011 r. i działania w połączeniu z instytutem Nestlé Institute of Health Sciences.