Organizacją ceremonii pogrzebowych, transportem zmarłego jak również tanatokosmetyką zajmuje się firma Usługi Pogrzebowe J. Z. Kiełbaska z Nowej Rudy. Zakład funkcjonuje zgodnie ze standardami i poszanowaniem godności zmarłego oraz rodziny. Proponuje pomoc w kredytowaniu pogrzebu, organizację pochówku katolickiego, urnowego a oprócz tego zgodnego z innymi wyznaniami. Oferuje też wykonanie grobowców, prace kamieniarskie jak i sprzedaż wieńców i stroików. Firma działa całodobowo i zapewnia fachowość na każdym etapie współpracy. Więcej informacji o ofercie umieściliśmy na naszej witrynie internetowej.