Rekultywacje składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych w ramach ochrony i troski o otaczające daną inwestycję środowisko przeprowadza Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Żyrardów w Warszawie. Swoją działalność realizujemy także w obszarze robót ziemnych i instalacyjnych, przeprowadzając wykopy, nasypy, makroniwelacje czy wzmacnianie podłoża. Wykonujemy ponadto sieci zewnętrzne na terenach inwestycyjnych. Zapraszamy do skorzystania z usług.