Wrocławska pracownia RTG znajdująca się przy ulicy Nobla 3/1 oferuje wszystkim zainteresowanym klientom profesjonalne usługi w zakresie rentgenu stomatologicznego. Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem, jak również gwarantuje pełne bezpieczeństwo wykonywanych prześwietleń. Klienci mogą skorzystać przede wszystkim z wewnątrzustnych zdjęć zębów, tomografii komputerowej szczęki lub żuchwy, czy też panoramicznych zdjęć RTG.