Swiadectwo-energetyczne.pro - online

Swiadectwo-energetyczne.pro - online

Dodano: 1 rok 3 miesiące temu
Świadectwo energetyczne czy też certyfikat energetyczny musi posiadać każdy budynek zamieszkały przez osoby, jak również przedsiębiorcy którzy korzystają z usług energetycznych oraz deweloperzy budujący domy wielorodzinne. Jest to obowiązek i nie dostosowanie się do przepisów grozi wysokimi grzywnami. Certyfikat taki wskazuje charakterystykę energetyczną budynku, zapotrzebowanie na energię oraz wskaźniki energii użytkowej. Osobami do wystawiania świadectwa są inżynierzy budowlani, osoby prawne lub osoby które posiadają takie uprawnienia. Koszt takiego dokumentu zależy od lokalizacji danego budynku czy mieszkania. Osoba uprawniona wycenia to indywidualnie ale koszt nie wymaga dużych nakładów finansowych. Należy pamiętać, że dokument taki jest wystawiony na okres 10 lat i należy go odnawiać. Brak świadectwa energetycznego naraża właściciela na bardzo wysoką karę