Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. w Poznaniu to spółka samorządu województwa wielkopolskiego działająca na rzecz rozwoju regionu. Oferujemy wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw których aktywność ukierunkowana jest m. in. na rzecz projektów z zakresu efektywności energetycznej. Udzielamy wsparcia finansowego, przystosowanego do potrzeb odbiorców, oferując poręczenia, pożyczki oraz inne produkty finansowe. Ułatwiamy jednocześnie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego i umożliwiamy realizację przedsięwzięć gospodarczych. Zapraszamy!