Wsge.edu.pl studia online Warszawa, Józefów, Otwock

Wsge.edu.pl studia online Warszawa, Józefów, Otwock

Dodano: 12 lat 7 miesięcy temu
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie koło Warszawy została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2działalności Uniwersytet kształci na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Ochrona Środowiska. W 2008 r. Uniwersytet otrzymała pozwolenie na uruchomienie i prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Uniwersytet prowadzi studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz studia online. Jako jedna z niewielu uniwersytetów w województwie mazowieckim posiada uprawnienia do nauczania na studiach magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia podyplomowe na WSGE finansowane są ze środków unijnych.

Uniwersytet stał się uczestnikiem międzynarodowego stowarzyszenia uczelni wyższych z Europy Środkowej i Wschodniej C.I.R.C.E.O.S.

Celem uczelni jest zapewnienie studentom okoliczności do studiowania w uczelniach zagranicznych, w tym: w słonecznej Italii - Uniwersytet w Bari, Lecce, Cagliari, Turcji – Uniwersytet w Kirikkale, Karaman, Osmaniye, Litwie – Uniwersytet w Kłajpedzie, Hiszpanii – Uniwersytet Castellon, Las Palmas De Gran Canaria, Węgrzech – Uniwersytet Kaposvar oraz Grecji – Uniwersytet w Atenach, na Litwie – Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy rozwijając nieustannie międzyuczelniane kontakty zagraniczne. W tym celu Uniwersytet korzysta z programów europejskich, zwłaszcza z programu Erasmus.

Model studiów przyjęty na Uczelni zapewnia uzyskanie wysokiej sprawności i efektywności oświaty oraz przygotowanie światłych i wykształconych ludzi, co jest celem szkoły.

Uniwersytet, jako pracodawca zatrudnia około osiemnastu profesorów doktorów habilitowanych, dwudziestu ośmiu adiunktów oraz asystentów i pracowników administracyjnych.
E-Mail elearningwsge@gmail.com